ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
01
Thông tin tài khoản
Các mục đánh dấu * bắt buộc phải điền
Tên đăng nhập: (ít nhất 5 ký tự) *
Ví dụ:schoolnet
Mật khẩu: (ít nhất 5 ký tự) *
Mật khẩu có thể bao gồm cả chữ cái và số, không có khoảng trắng giữa các ký tự
Xác nhận lại mật khẩu: *
Bạn hãy nhập lại mật khẩu ở trên
Địa chỉ email của bạn: *
Email đăng ký phải là email thật để bạn có được những quyền lợi về sau như đổi mật khẩu ...
02
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ: *
Điện thoại:*
Địa chỉ:
Nơi công tác / Trường:
03
Lựa chọn dịch vụ
 *
Số lượng kỳ thi được sử dụng đồng thời: 0
Số lượng thí sinh cho phép trên mỗi kỳ thi: 0
04
Quy định sử dụng
Tôi đồng ý với Điều khoản và Quy định sử dụng tại iCloudTest *
Mã kiểm tra:
Bạn hãy điển các ký tự ở hình bên vào ô bên cạnh để hoàn tất việc đăng ký
*
   Mã kiểm tra